Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2009-07-07
Data wydania:
2009-06-30
Data wejścia w życie:
2009-07-07
Data obowiązywania:
2009-07-07
Data wygaśnięcia:
2014-06-30
Organ wydający:
  • MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (7)