Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-07-21
Data wydania:
2009-06-18
Data wejścia w życie:
2009-08-05
Data obowiązywania:
2009-08-05
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)