Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-07-23
Data wydania:
2009-06-25
Data wejścia w życie:
2009-08-07
Data uchylenia:
2022-07-07
Uwagi:
art. 24 ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (26)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)