Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-09-10
Data wydania:
2010-07-22
Data wejścia w życie:
2010-09-25
Data obowiązywania:
2010-09-25
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z wyj. art. 1 i 2
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (1)