Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-10-01
Data wydania:
2010-08-05
Data wejścia w życie:
2011-01-02
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (107)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (31)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (17)