Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-10-25
Data wydania:
2010-09-24
Data wejścia w życie:
2011-01-26
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym z dniem 29 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 155, poz. 925), z wyjątkiem artykułów 2-5
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (4)