Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-10-27
Data wydania:
2010-09-24
Data wejścia w życie:
2010-11-27
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z wyj. art. 2-8
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Dyrektywy europejskie (2)