Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. akt K 15/09

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2010-02-22
Data wydania:
2010-02-11
Data wejścia w życie:
2010-02-22
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)