Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-11-19
Data wydania:
2010-09-24
Data wejścia w życie:
2015-03-01
Uwagi:
od dnia 1 stycznia 2018 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy art. 66 zmieniający ustawę o zmianie imienia i nazwiska Dz. U. z 2008 r. poz. 1414 został skreślony w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, art. 67 zmieniający ustawę o funduszu sołeckim Dz. U. z 2009 r. poz. 420 został skreślony w ustawie Dz. U. z 2014 r. poz. 301
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (38)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (39)
Dyrektywy europejskie (1)