Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-02-25
Data wydania:
2010-01-22
Data wejścia w życie:
2010-03-12
Uwagi:
art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (10)