Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2010-12-02
Data wydania:
2010-11-17
Data wejścia w życie:
2011-09-01
Data uchylenia:
2015-03-31
Uwagi:
par. 1a wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r., par. 59, par. 111, par. 123 ust. 3, par. 126 ust. 4 pkt 4 i par. 132 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)