Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2010-12-10
Data wydania:
2010-10-27
Data wygaśnięcia:
2014-08-25
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje art. 51 i 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)