Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-03-10
Data wydania:
2010-02-17
Data wejścia w życie:
2010-03-15
Uwagi:
art. 5 ust. 4b i 4c ustawy zmienianej w art. 3 wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (25)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (7)