Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-03-16
Data wydania:
2010-02-12
Data wejścia w życie:
2010-06-17
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (18)
Odesłania (5)