Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-06-16
Data wydania:
2010-04-29
Data wejścia w życie:
2010-07-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (6)
Dyrektywy europejskie (1)