Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-06-16
Data wydania:
2010-05-07
Data wejścia w życie:
2010-07-17
Uwagi:
art. 29 wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (14)
Akty wykonawcze (13)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (24)
Dyrektywy europejskie (1)