Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-06-17
Data wydania:
2010-05-20
Data wejścia w życie:
2010-09-18
Data uchylenia:
2022-05-26
Uwagi:
art. 90 ust. 3-5 wchodzi w życie z dniem 19 września 2011 r., art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (28)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (20)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (26)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (14)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (13)