Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 2/09

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2010-02-02
Data wydania:
2010-01-12
Data wejścia w życie:
2010-02-02
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (2)