Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2010-07-13
Data wydania:
2010-06-22
Data wejścia w życie:
2010-07-13
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (3)