Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2010-07-21
Data wydania:
2010-07-15
Data wejścia w życie:
2010-07-21
Data obowiązywania:
2010-07-21
Data wygaśnięcia:
2014-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (7)