Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-08-18
Data wydania:
2011-06-30
Data wejścia w życie:
2011-09-18
Uwagi:
wejście w życie poszczególnych artykułów patrz art. 20
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (44)
Odesłania (7)
Dyrektywy europejskie (36)