Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-08-18
Data wydania:
2011-07-29
Data wejścia w życie:
2011-09-01
Uwagi:
art. 71 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2011 r, art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5 - 7, pkt 9 lit. a - d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4 - 7 i pkt 16 w zakresie art. 14b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (66)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)