Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-08-29
Data wydania:
2011-07-15
Data wejścia w życie:
2011-09-29
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (3)
Dyrektywy europejskie (2)