Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-09-23
Data wydania:
2011-08-19
Data wejścia w życie:
2011-10-24
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (12)
Akty wykonawcze (40)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (31)
Dyrektywy europejskie (13)