Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-09-27
Data wydania:
2011-08-18
Data wejścia w życie:
2012-03-28
Uwagi:
art. 1 pkt 47-49, pkt 52, pkt 54, pkt 55, pkt 56 lit. c, pkt 57 i 58, pkt 63, pkt 69 lit. a w zakresie dodawanych par. 2d-2l, art. 2 pkt 7-9, art. 7 pkt 1-2, pkt 3 lit. b, pkt 4-5, pkt 8-11 wchodzą w życie z dniem 12 października 2011 r. art. 1 pkt 14, pkt 15 lit. a i c, pkt 21-24, pkt 25 w zakresie art. 34 pkt 4, pkt 77-79, art. 7 pkt 3 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (8)
Orzeczenie TK (1)