Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-09-29
Data wydania:
2011-08-19
Data wejścia w życie:
2012-09-01
Uwagi:
art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 14 października 2011 r., art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (38)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (1)