Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-09-29
Data wydania:
2011-08-19
Data wejścia w życie:
2012-02-11
Uwagi:
art. 1 pkt 65 i art. 10 wchodzą w życie z dniem 14 października 2011 r., art. 1 pkt 50 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 26 marca 2013 r. (Dz. U. poz 392), z wyjątkiem art. 6-10.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)