Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-09-30
Data wydania:
2011-08-31
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Uwagi:
art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4 wchodzą w życie 1 października 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (41)
Odesłania (4)