Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-01-07
Data wydania:
2010-12-16
Data wejścia w życie:
2011-03-01
Uwagi:
art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 68 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (17)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (35)
Dyrektywy europejskie (9)