Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2011-10-17
Data wydania:
2011-09-29
Data wejścia w życie:
2011-11-01
Data uchylenia:
2019-04-02
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (4)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (2)
Uchylenia wynikające z (1)