Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-10-24
Data wydania:
2011-08-18
Data wejścia w życie:
2012-01-25
Uwagi:
art. 70 wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (23)
Odesłania (32)
Akty wykonawcze (103)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (28)