Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-11-02
Data wydania:
2011-09-16
Data wejścia w życie:
2012-05-03
Uwagi:
art. 1 pkt 24 wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (3)
Dyrektywy europejskie (1)