Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-11-02
Data wydania:
2011-09-16
Data wejścia w życie:
2011-12-03
Data obowiązywania:
2011-12-03
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (1)