Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-02-16
Data wydania:
2008-12-05
Data wejścia w życie:
2011-03-19
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (25)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (11)
Dyrektywy europejskie (13)