Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-03-10
Data wydania:
2011-02-04
Data wejścia w życie:
2011-06-11
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)