Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-03-24
Data wydania:
2011-02-25
Data wejścia w życie:
2011-04-08
Uwagi:
art. 20 ust. 3 i ust. 11 pkt 4 tracą moc z dniem 1 czerwca 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (18)
Akty wykonawcze (21)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (13)