Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-04-06
Data wydania:
2011-03-04
Data wejścia w życie:
2011-07-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (12)
Akty zmieniające (1)