Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-04-22
Data wydania:
2011-03-25
Data wejścia w życie:
2011-05-23
Uwagi:
art. 1 pkt 13 oraz art. 1 pkt 8 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., art. 1 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (1)