Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-07-05
Data wydania:
2011-04-15
Data wejścia w życie:
2012-04-30
Uwagi:
art. 128 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2011 r., art. 121 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (1)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (18)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (35)