Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-07-21
Data wydania:
2011-06-09
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Uwagi:
art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (25)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (37)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (40)