Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2011-07-21
Data wydania:
2011-07-20
Data wejścia w życie:
2011-07-21
Data obowiązywania:
2011-07-21
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Orzeczenie TK dla aktu (3)
Odesłania (3)