Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2011-07-28
Data wydania:
2011-07-25
Data wejścia w życie:
2011-07-31
Data obowiązywania:
2011-07-31
Data uchylenia:
2012-04-30
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (4)