Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-08-05
Data wydania:
2011-06-09
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (15)
Akty wykonawcze (101)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (40)
Dyrektywy europejskie (10)