Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-10-16
Data wydania:
2012-09-25
Data wejścia w życie:
2012-10-31
Data obowiązywania:
2012-10-31
Data uchylenia:
2013-12-14
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (2)