Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-10-18
Data wydania:
2012-10-17
Data wejścia w życie:
2012-10-19
Data obowiązywania:
2012-10-19
Data uchylenia:
2017-03-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)