Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-02-02
Data wydania:
2012-01-05
Data wejścia w życie:
2012-02-17
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)