Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-12-18
Data wydania:
2012-12-06
Data wejścia w życie:
2012-12-19
Z mocą od:
2012-07-01
Data uchylenia:
2013-12-26
Uwagi:
1p. 6 załącznika do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)