Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-12-21
Data wydania:
2012-12-17
Data wejścia w życie:
2013-01-01
Data uchylenia:
2022-06-09
Uwagi:
par. 5 pkt 2 lit. b, par. 9 pkt 7, par. 10 ust. 1 pkt 4 oraz par. 11 pkt 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)
Uchylenia wynikające z (1)