Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2012-12-21
Data wydania:
2012-10-10
Data wejścia w życie:
2013-06-22
Data obowiązywania:
2013-06-22
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (18)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (16)