Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-02-14
Data wydania:
2012-02-09
Data wejścia w życie:
2012-02-14
Data obowiązywania:
2012-02-14
Data uchylenia:
2018-10-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 23 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 485)
Organ wydający:
  • MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)